วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

คำกริยา

ชนิดของคำ/คำกริยา คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการของคน สัตว์ สิ่งของ และสิ่งอื่น ๆ อาจมี ความหมายรวมถึงอาการที่เป็นอยู่ หรือการอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง เช่น ฝน ตก แมวร้อง น้อง วิ่ง คำว่า ตก ร้อง วิ่ง ถือว่าเป็นคำกริยาบอกอาการ ชนิดของคำกริยา กริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับ จึง จะได้ใจความสมบูรณ์ เช่น ตำรวจจับ ผู้ร้าย แม่ ล้างชาม กริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับก็ได้ใจ ความสมบูรณ์ เช่น ไก่ขัน นก บิน กริยาที่ไม่มีเนื้อความในตัว ต้องอาศัยเนื้อ ความของคำข้างท้าย ได้แก่ เป็น เหมือน คล้าย เท่า คือ ดุจ ประดุจ ประหนึ่ง ราวกับ เพียงดัง เปรียบเสมือน เช่น เราเป็นนักเรียน วิชาเหมือน สินค้า กริยาที่ช่วยกริยาอื่นให้ได้ใจ ความครบถ้วน ได้แก่ กำลัง แล้ว คง อาจ ถูก เช่น พายุกำลัง พัด ทหาร ถูกข้าศึกซุ่มโจมตี นอกจากนั้นคำกริยาอาจใช้ ในประโยคได้อีกหลายอย่าง เช่น ใช้เป็นส่วนขยายของคำนาม เช่น ฉันชอบผู้หญิงตัดผมสั้น (ตัดผมสั้น ขยายคำนาม ผู้หญิง) ใช้เป็นประธาน หรือกรรมของกริยาอื่น เช่น กินอาหารตามเวลา ช่วยให้สุขภาพดี (กิน เป็นประธานของกริยา ช่วย)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น